Vi sidder klar på tlf. 60 60 07 60 - Kontakt os for et godt tilbud - følg os også på FACEBOOK og LINKEDIN

FN's Verdensmål

AMTF arbejder for en bæredygtig udvikling

FN’s Verdensmål blev skabt i 2015, med mål om at skulle sætte rammerne for en verden med en bæredygtig udvikling. Verdensmålene består af 17 mål med 169 tilhørende delmål som alle er med til at skabe en bæredygtig udvikling for mennesker og for jorden. 

Aarhus Murer & Tømrerforretning A/S er en lille/mellem størrelse virksomhed, og vi erkender derfor at vi ikke kan tage ansvar for at løfte samtlige 17 verdensmål. Dog mener vi, at vi er i stand til tage vores del og gøre vores for at bidrage til en positiv udvikling inden for byggebranchen. Derfor har vi valgt at fokusere på de tre verdensmål som vi mener giver bedst mening for os, samt værende de tre mål hvor vi mener vi kan gøre mest; både nu og i fremtiden. Vi ser arbejdet med FN’s verdensmål som en process, hvor vi accepterer at vi skal være i evig udvikling.

 

Hos Aarhus Murer & Tømrerforretning har vi valgt at sætte fokus på følgende verdensmål:

4: Kvalitetsuddannelse - “Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring”. 

12: Ansvarligt forbrug og produktion - “Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer”.  

15: Livet på land - “Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet”

      

Verdensmål 4

Hos Aarhus Murer og Tømrerforretning ser vi målet for kvalitetsuddannelse som en klar forudsætning for at vi kan skabe en solid virksomhed, som kan have vækst i mange år frem. Derfor er det vigtigt, at vi i fremtiden får et endnu tættere samarbejde med de lokale håndværkeruddannelser for at skabe et fundament for at sikre elever en god og brugbar læring, som de kan bruge i resten af  deres arbejdsliv. 

Vi har en klar forventning om, at en læringsproces er et fælles ansvar mellem virksomheden og eleven. Dette er grunden til at vi har lavet en række krav, som vi stiller til alle som ønsker at være lærling hos Aarhus Murer og Tømrerforretning. For at læse mere om disse krav, klik her

 

Murermester Martin Lægdsmand fortæller:Hos Aarhus murer og tømrerforretning tager vi kvalitetsuddannelse meget seriøst, og vi ønsker at lærlinge får de bedste forudsætninger for at arbejde i byggebranchen fremadrettet.“ 

 

Verdensmål 12

Mål nummer 12 beskriver hvordan vi skal håndtere vores måde at producere på og derved beskytte vores naturlige ressourcer. Byggebranchen har et stort ansvar i relation til udledningen af CO2 , og det er vores pligt at tage vare om vores forbrug og produktion. 

Vi ved at byggeindustrien sætter et pres på miljøet. Da vi er en del af den industri, synes vi det er passende, at vi er med til at gøre vores for at passe på vores naturlige ressourcer og skabe en bæredygtig byggeindustri. Derfor er vores egne kontorlokaler samt lager CO2 neutrale og vores firmabiler overholder alle regler for at holde forurening nede.  

Det betyder også at vi er opmærksomme på hvordan vi sorterer og afskaffer affald fra byggepladserne. Vi sørger derfor for, at affaldet bliver sorteret efter de retmæssige regler for affaldssortering for byggematerialer. 

Desuden sørger vi for at materialer fra projekter og byggeprojekter ikke går til spilde ved at give udskiftede materialer videre til privatpersoner igennem vore sociale medier. 

Fremstilling og transport af materialer er også krævende for miljøet. Derfor forsøger vi så vidt muligt at bruge danske produkter for at sikre den mindst mulige transporttid, og dermed mindske vores CO2 udledning. Dette mål mener vi er en process som kræver vores opmærksomhed så vi kan dygtiggøre os og formindske vores CO2 forbrug i fremtiden.

 

Verdensmål 15

Vi ønsker at tage et ansvar for at præge skove og naturområdet i Aarhus og omegn. Derfor har vi valgt at handle med at lokalt perspektiv på FN’s verdensmål nummer 15: Liv På Land. 

Skove dækker 30 procent af jordens overflade og spiller en afgørende faktor i kampen mod klimaforandringer samt at sikre, at vi alle har ren luft i lungerne. 

Derfor har vi skabt et aktivt mål om at plante 5 m2 skov pr. palle mursten vi udnytter.  

Dette mål skal være med til at bevare og oprette økosystemer i form af skovområde, samt øge skovrejsningen og skovplantning i vores lokalområde i Aarhus Kommune. 

Ved at plante mere skov, falder mængden af CO2 i atmosfæren. Som led i fotosyntesen bliver CO2 optaget af træet, hvor det kan blive lagret i flere hundrede år.

Som sagt er vi opmærksomme på, at murer- og tømrerarbejde har et stort ansvar i forhold til udledning af CO2, men med vores tiltag regner vi med at kunne nedbringe vores del betydeligt. Vi mener, at det er vores ansvar, at vores service er velbalanceret på CO2 regnskabet. 

Aarhus Murer og Tømrerforretnings skovområde ligger i Lystrup, Aarhus.

Vi håber at resten af byggebranchen også tager initiativ og ansvar overfor de udfordringer vi har, så vi sammen kan finde løsninger og skabe en solid og bæredygtig fremtid i byggebranchen. 

Ønsker du at vide mere omkring FN’s verdensmål? Du kan finde mere information herom på: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene